Provádíme záruční i pozáruční servis automatických dveři všech typů a výrobců. Servisní zázemí, které poskytujeme našim zákazníkům s dodávkami našich výrobků, je pro zákazníka významnou výhodou a pro nás prioritou. Provozujeme servisní NONSTOP službu 24 hodin denně.

Můžete mít s námi podepsanou servisní smlouvu, ale opravíme Vám automatické dveře i bez ní. Dle požadavků zákazníka může být v servisní smlouvě specifikován nástup na opravu už za 2 hodiny po nahlášení závady, případně je možné do ní vložit i jiné požadavky, například zajištění náhradních dílů.Při nahlašování závady pro standardní 24 hodinový zásah postupujte následovně:

Výzva k pohotovostnímu servisnímu zásahu a postup při hlášení závad

Pro urychlení záručního zásahu doporučujeme objednateli dodržet níže uvedený postup výzvy k servisnímu zásahu.
Prokazatelnou výzvou k servisnímu zásahu je:

 • Telefonická výzva objednatele, potvrzená následně písemnou výzvou, kterou nám můžete doručit e-mailem, faxem nebo dopisem ( fax a e-mail pošlete do 12 hod. po telefonické výzvě, dopis do 3 dnů).

Upozornění: Potvrzení telefonické výzvy písemnou formou je nezbytnou podmínkou k uplatnění záruční opravy.

V písemné výzvě je třeba uvést:

 1. Název společnosti vyzývající k zásahu
 2. Místo závady
 3. Rozsah závady
 4. Popis závady, jak se závada projevuje
 5. Kolikrát a v jakém čase se závada projevila
 6. Vámi požadovaný termín servisního zásahu při zohlednění závažnosti poruchy (tj. ihned, zítra, v pracovní době, při příští plánované údržbě)
 7. Jméno a funkce odpovědného zástupce objednatele, který bude přítomen při provádění opravy, jeho telefonní číslo včetně mobilního
 8. Čas a možnost přístupu do objektu
 9. Jiné požadavky objednatele:
 10. Datum a čas odeslání výzvy k zásahu
 11. Jméno, podpis a kontakt na osobu vyzývající k zásahu jménem objednatele

Kontakty pro výzvu k servisnímu zásahu:
E-mailu: servis24@automaticke-dvere.com, telefon.:+420 321 671 894, mobil: +420 606 607 755

Opravy, servis automatických dveří všech typů, značek a provedení

Servis automatických dveří a také generální opravy provádíme ve velmi krátkých termínech a za dobré ceny.

Hodinová sazba technika za diagnostiku a servisní práce:
2000,- Kč diagnostika závady, 860,- Kč za každou započatou hodinu.
Doprava osobní auto 15,-Kč/km, dodávka 20,-Kč/km + čas strávený na cestě 460,-Kč/hod.
Paušál za výjezd ve všední den, o víkendu a ve svátek:
2000,-Kč  za okamžitý výjezd ve všední den
4000,-Kč okamžitý výjezd o víkendu a svátek

 

Čato hledané: automatické dveře servis, automatické dveře opravy.